Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

CAO ỐC VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở

CAO ỐC VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở


Dự án: CAO ỐC VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở
Vị trí: 112 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Quy mô: 5 chu kỳ
Chủ đầu tư: Hộ Thường Trú nhà 112 Cao Thắng
Hợp đồng: 23/2014/HĐKT ngày 11/04/2014
Nhiệm vụ thực hiện: Quan trắc lún