Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

CÔNG TY TNHH DOOLIM BÌNH CHÁNH FACTORY

CÔNG TY TNHH DOOLIM BÌNH CHÁNH FACTORY


Dự án: CÔNG TY TNHH DOOLIM BÌNH CHÁNH FACTORY
Vị trí: Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh
Cấp công trình: Cấp II
Hợp đồng: CÔNG TY TNHH DOOLIM BÌNH CHÁNH FACTORY
Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình