Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

CÔNG TY TNHH FTN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH FTN VIỆT NAM


Dự án: CÔNG TY TNHH FTN VIỆT NAM
Vị trí: Bến cát, Bình Dương
Quy mô: 1.000 m2
Cấp công trình: II
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH FTN VIỆT NAM
Hợp đồng: 30/2018/HĐKT