Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

CÔNG TY TNHH MAY PHOENIX

CÔNG TY TNHH MAY PHOENIX


Dự án: CÔNG TY TNHH MAY PHOENIX
Vị trí: Quang Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình
Quy mô: 20.000 m2
Cấp công trình: II
Chủ đầu tư: Quang Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình
Hợp đồng: 128/2017/HĐKT