Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

CÔNG TY TNHH PLUMMY GARMENT VIỆT NAM

CÔNG TY  TNHH PLUMMY GARMENT VIỆT NAM


Dự án: CÔNG TY TNHH PLUMMY GARMENT VIỆT NAM
Vị trí: Hưng Nhân, Hưng Hòa, Thái Bình
Quy mô: 20.000 m2
Cấp công trình: II
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH PLUMMY GARMENT VIỆT NAM
Hợp đồng: 130/2017/HĐKT