Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

CÔNG TY TNHH S-PRINT. INC

CÔNG TY TNHH S-PRINT. INC


Dự án: CÔNG TY TNHH S-PRINT. INC
Vị trí: Xã Tam An, Long Thành, Đồng Nai
Cấp công trình: Cấp II
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH S-PRINT. INC
Hợp đồng: 146/2016/HĐKT ngày 14/10/2016
Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình