Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

CÔNG TY TNHH SANG INH

CÔNG TY TNHH SANG INH


Dự án: CÔNG TY TNHH SANG INH
Vị trí: Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp công trình: Cấp II
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SANG INH
Hợp đồng: 178/2016/HĐKT ngày 19/11/2016
Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình