Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

CÔNG TY TNHH SMART SHIRTS GARMENTS MANUFACTURING BẢO MINH

Công Ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh


Dự án: Công Ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh
Vị trí: KCN Bảo Minh, X. Liên Minh, H. Vụ Bản, T. Nam Định
Cấp công trình: Cấp II
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SMART SHIRTS GARMENT MANUFACTURING BẢO MINH
Hợp đồng: 131/2016/HĐKT ngày 04/10/2016
Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình