Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ

ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ


Dự án: ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ
Vị trí: 718 Kinh Dương Vương, P.13, Quận 6
Quy mô: diện tích xây dựng 4.300 m2
Cấp công trình: Cấp II
Chủ đầu tư: Ban QLDA nhà ĐHSX Tổng Công ty điện Lực TP.HCM
Hợp đồng: 38/2010/HĐ-ANĐH-ICCI ngày 28/10/2010
Nhiệm vụ thực hiện: Chứng nhận chất lượng công trình