Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

ĐTXD DOANH TRẠI TIỂU ĐOÀN 53/LỮ ĐOÀN 972/CỤC VẬN TẢI/TỔNG CỤC HẬU CẦN

ĐTXD DOANH TRẠI TIỂU ĐOÀN 53/LỮ ĐOÀN 972/CỤC VẬN TẢI/TỔNG CỤC HẬU CẦN


Dự án: ĐTXD DOANH TRẠI TIỂU ĐOÀN 53/LỮ ĐOÀN 972/CỤC VẬN TẢI/TỔNG CỤC HẬU CẦN
Vị trí: Đồng Nai
Quy mô: 16000 m2
Cấp công trình: Cấp II
Chủ đầu tư: Lữ Đoàn 972/Cục Vận Tải/ Tổng Cục Hậu Cần
Hợp đồng: 24/2015/HĐKT ngày 10/04/2015
Nhiệm vụ thực hiện: Tư vấn giám sát thi công