Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

DỰ ÁN GRAND WORLD

DỰ ÁN GRAND WORLD


Dự án: DỰ ÁN GRAND WORLD
Vị trí: Phú Quốc, Kiên Giang
Quy mô: 70000 ha
Cấp công trình: Cấp II
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
Hợp đồng: 34/2015/HĐKT
Nhiệm vụ thực hiện: thẩm tra thiết kế và dự toán