Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

FAR EASTERN APPAREL (VIETNAM) LTD

FAR EASTERN APPAREL (VIETNAM) LTD


Dự án: FAR EASTERN APPAREL (VIETNAM) LTD
Vị trí: Số 46 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam – Singapore, Bình Dương
Quy mô: 10.000 m2
Cấp công trình: II
Chủ đầu tư: FAR EASTERN APPAREL (VIETNAM) LTD
Hợp đồng: 9/6/2017
Nhiệm vụ thực hiện: Tư vấn giám sát thi công