Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi đáp

Tiêu đề: Điều chỉnh hợp đồng.

Tôi đang làm tại 1 Ban quản lý. Hiện nay chúng tôi đang làm hồ sơ điều chỉnh dự toán theo thông tư 05/2009TT-BXD ngày 15/4/2009 cho hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Công trình hiện nay đã thi công xong, chuẩn bị hoàn công quyết toán, chúng tôi làm các bước như sau: + Nhà thầu sẽ làm dự toán điều chỉnh bằng cách trong bảng đơn giá chi tiết sẽ nhân thêm hệ số nhân công là: 1.64/1.29 và hệ số máy là 1.18/1.1 và như vậy ra được đơn giá mới và giá của gói thầu sau khi điều chỉnh. + Phần điều chỉnh này sẽ được Chủ đầu tư thẩm định và ra văn bản phê duyệt ( nếu không làm thay đổi tổng mức đầu tư) hoặc báo cáo vowisNg]ời quyết định đầu tư nếu điều chỉnh làm thay đổi tổng mức đầu tư. + Sau đó Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ tiến hành ký phần đơn giá điều chỉnh như theo PL 03 của thông tư 06/209/TT-BXD hay chỉ cần ký phụ lục hợp đồng để bổ sung phần chênh lệch giữa dự toán điều chỉnh và giá hợp đồng đã ký. Xin cảm ơn nhiều!
date nvtrungnd@gmail.comdate 09/12/2013 - 09:12

Tiêu đề: Ván khuôn bê tông đổ lót mác 100# dày 10cm

Hiện nay tôi đang làm quyết toán gói thầu xây dựng muốn hỏi vấn đề như sau:Trong bảng khối lượng của hồ sơ mời thầu không đề cập đến công việc sản xuất lắp dựng ván khuôn bê tông đổ lót mác 100# dày 10cm trong hạng mục công trình lắp dựng bê tông cống hộp đúc sẵn và bê tông cống hộp đổ tại chỗ. Tuy nhiên do điều kiện thực tế hố đào rộng hơn so với chiều rộng giới hạn để đổ bê tông lót nên trong bản vẽ biện pháp thi công nhà thầu đã trình lên và được tư vấn chấp thuận có công tác sản xuất lắp dựng ván khuôn bê tông lót móng. Công việc này cũng được tư vấn ký xác nhận trong bản vẽ nghiệm thu và trong bản vẽ hoàn công. Vậy công tác trên nhà thầu có được thanh toán không? Mong sớm nhận được câu trả lời! Xin chân thành cảm ơn!
date phamtrungdungbd@gmail.comdate 09/12/2013 - 09:12

Tiêu đề: Xin tư vấn giúp về thủ tục quyết toán CTXD

Hiện nay đơn vị chúng tôi đang quyết toán công trình xây lắp công trình đã hoàn thành. Nhưng chủ đầu tư yêu cầu một số nội dung liên quan , nhưng chúng tôi rất khó thực hiện, cụ thể như sau: * Hợp đồng thi công theo đơn giá điều chỉnh * Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công: 1. Đối với các loại vật liệu không có trong đơn giá thông báo của Liên sở Xây dựng – Tài chính của địa phương thì: - Đơn vị thi công cung cấp hóa đơn GTGT, ít nhất 3 báo giá vật liệu đó tại thời điểm mua. - Phải có thông báo của Sở tài chính địa phương chấp thuận giá của các vật liệu đó. Nếu không có thông báo của Sở tài chính thì không chấp nhận hóa đơn đó và sẽ không quyết toán giá trị vật liệu thi công đó. -> Như vậy có đúng qui định không ? Nếu không có thông báo của Sở tài chính chấp thuận thì đơn vị thi công sẽ mất đi phần chi phí vật liệu và chi phí liên quan vật liệu để thi công công trình ? 2. Đối với vật liệu thi công có đơn giá cao hơn nhiều so với giá thông báo của Tỉnh ( công trình thi công từ tháng 3/2008 đến tháng 12/2008). - Chủ đầu tư không chấp nhận thanh toán theo giá cao hơn đó. Mặc dù đơn vị thi công đã có tờ trình lúc thi công, có hợp đồng và hóa đơn GTGT mua vào xác nhận thời điểm mua. -> NHư vậy có đúng với thông tư 05/2005/TT-BXD không ? 3. Đối với đất, cát, sạn, đá thi công công trình: - Đã có thông báo giá của Liên sở Xây dựng – Tài chính của địa phương tại nơi sản xuất - Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công cung cấp toàn bộ hóa đơn GTGT đã mua khối lượng đất, cát, sạn, đá đó: ->Như vậy có cần thiết không ? Chủ đầu tư yêu cầu như vậy có đúng chức năng không ? 4. Đối với cước vận chuyển đất, cát, sạn, đá: - Đã có quyết định giá cước vận chuyển theo từng loại đường và có quyết định loại đường của địa phương. - Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công phải cung cấp toàn bộ hóa đơn GTGT mua cước vận chuyển cho toàn bộ khối lượng vận chuyển đất, đá, cát, sạn thi công công trình: ->Như vậy có cần thiết không ? Chủ đầu tư yêu cầu như vậy có đúng chức năng không ? Kính mong Quí Cơ quan tư vấn giúp chúng tôi !
date nguyenngoctri01@yahoo.comdate 09/12/2013 - 09:12

Tiêu đề: Khối lượng phát sinh

Công ty tôi có VB gửi Viên KTXD số 784/CV-PC3I-4 ngày 10/9/2009, nội dung như sau: Về khối lượng phát sinh >20% khối lượng có đơn giá trong HĐ (HĐ theo đơn giá cố định và được điều chỉnh trong trường hợp KL phát sinh >20%). Theo đó chúng tôi đã lập lại đơn giá mới theo quy định, nhưng với đơn giá mới sẽ thanh toán cho khối lượng nào? - Cho toàn bộ khối lượng phát sinh so với hợp đồng; Hay là: - KL phát sinh trong phạm vi 20% (20%)tính theo đơn giá mới. Kính mong quý Cơ quan trả lời giúp. Chân thành cảm ơn!
date sonpc3i@gmail.comdate 09/12/2013 - 09:12

Tiêu đề: Về việc làm phụ lục hợp đồng

Hiện nay chúng tôi đang quyết toán công trình xây dựng đường, có một số vướng mắc xin hỏi như sau: Công trình thi công theo Thiết kế kỹ thuật khi chưa có thiết kế bản vẽ thi công (TK 2 bước). Lúc đầu Chủ đầu tư và Nhà thầu ký hợp đồng kèm theo bảng khối lượng và giá trị giống như hồ sơ trúng thầu(TKKT), sau khi TK Bản vẽ thi công được phê duyệt có sự thay đổi về khối lượng với TKKT và phần phát sinh thêm ngoài TKKT. Việc nghiệm thu thanh toán theo khối lượng của TK BVTC mà không làm thêm phụ lục hợp đồng. Tôi xin hỏi việc nghiệm thu khối lượng khác với hợp đồng và không làm phụ lục hợp đồng có ảnh hưởng đến quyết toán (theo khối lượng trong TKBVTC) hay không? - Giá trị Quyết toán lớn hơn hoặc nhỏ hơn hợp đồng ban đầu thì hướng giải quyết như thế nào? Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ quý Cơ quan!
date phuongdv0908@yahoo.com date 09/12/2013 - 09:12

Tiêu đề: Thanh quyết toán trong hợp đồng trọn gói trong trường hợp tổng thầu

Xin giải đáp: Trong hợp đồng trọn gói mà nhà thầu không thi công hoặc thi công không đúng với biện pháp thi công đã được CĐT phê duyệt thì có được thanh toán các khối lượng đó không? Khi làm biên bản nghiêm thu khối lượng công việc hoàn thành có phải tính lại không hay chỉ nghiệm thu theo khối lượng trong hồ sơ chào thầu và hợp đồng? Trong trường hợp có Tổng thầu và thầu phụ thì thành phần tham gia nghiệm thu công việc xây dựng, lắp đặt thiết bị gồm có những thành phần nào: Chủ đầu tư, TVGS, tổng thầu. thầu phụ? TVGS có được ký trực tiếp vào BB nghiệm thu công việc xây dựng, lắp đặt thiết bị với nhà thầu phụ không hay chỉ ký với tổng thầu? Chức năng TVGS trong trường hợp này ? Chân thành cảm ơn!
date le2423@gmail.comdate 09/12/2013 - 09:12

Tiêu đề: Quyết toán chi phí quản lý dự án

Khi quyết toán chi phí quản lý dự án, có hai quan điểm khác nhau: 1. Định mức chi phí quản lý dự án (dùng cho cả dự án) được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế GTGT trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình được duyệt. 2. Định mức chi phí quản lý dự án (dùng cho cả dự án) được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế GTGT trong dự toán công trình được duyệt. Cơ sở của quan điểm là: tổng mức đầu tư chỉ là khái toán, dự toán mới là số liệu chính xác để thực hiện; vì vậy chi phí quản lý dự án phải được xác định căn cứ vào dự toán công trình.
date phuongpvsb@yahoo.com.vndate 09/12/2013 - 09:12

Tiêu đề: Chi phí thanh toán cho Thiết kế điển hình là bao nhiêu

Tôi đang làm thủ tục thanh toán chi phí thiết kế cho 6 dự án giống nhau về thiết kế của các hạng mục xin hỏi quy định về thanh toán chi phí thiết kế từ dự án thứ 2 trở đi là bao nhiêu
date Lekhoanam.1980@Gmail.comdate 09/12/2013 - 09:12

Tiêu đề: Có văn bản nào quy định giá trị quyết toán phải nhỏ hơn giá trị hợp đồng?

Kính gửi Quý công ty. Tôi có một thắc mắc muốn nhờ Quý công ty tư vấn như sau: Công ty tôi đã ký một hợp đồng thi công theo hình thức đơn giá cố định với giá trị hợp đồng là 500 triệu. Trong hợp đồng ghi rõ là thanh toán theo khối lượng được bên A nghiệm thu, nếu khối lượng tăng m3)tôi có phải ký PLHĐ nữa không? Có văn bản nào quy định giá trị quyết toán phải nhỏ hơn giá trị HĐ, PLHĐ đã ký không? Rất mong nhận được sự tư vấn của Quý công ty. Tôi xin trân trọng cảm ơn.
date anhpp_2212@yahoo.comdate 09/12/2013 - 09:12

Tiêu đề: bổ xung QT ct theo QĐ 920/BXD- KTXD

Kính gửi các anh: văn bản số 920/BXD 25/5/2010 về hướng dẫn điều chỉnh DT XD theo mức lương tối thiểu - chủ đầu tư Đc dự toán trên cơ sở ĐC chi phí nhân công...các gói thầu từ 01/1/2010 đồng thời phê duyệt áp dụng. theo hướng dẫn thông tư 06/2007 25/7/2007 về hướng dẫn HĐ trong XD - khoản 2.9.2 gạch đầu dòng thứ 5,khi NN có thay đổi chính sách liên quan thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét quyết định. Như vậy HĐ của chúng tôi phải điều chỉnh theo chủ đầu tư phê duyệt hay phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét quyết định - HĐ chúng tôi đang áp dụng theo NĐ 99/2007(13/6/2007. Monh các anh sớm giúp đỡ.
date thanhmo61@yahoo.comdate 09/12/2013 - 09:12

Trang