Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Pháp lý xây dựng

Tiêu đề: Hỏi đáp về pháp luật đấu thầu

Báo Đấu thầu số 155 ra ngày 05/8/2010 đã đề cập một số tình huống trong đấu thầu, bài viết sau đây tiếp tục cung cấp tới bạn đọc một vài tình huống và cách áp dụng pháp luật đấu thầu dùng các trường hợp này. Xem xét tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu Công ty X tố chức đấu thầu gói thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu (HSMT) quy định: Thời gian có hiệu lực bảo đảm dự thầu (BĐDT) là 150 ngày kế từ thời điểm đóng thầu Thời điểm đóng thầu quy đinh trong HSMT là 14h ngày 07/12/2009. Trong khi đó bảo lãnh dự thầu (BLDT) do ngân hàng phát hành của nhà thầu A lại ghi: hiệu lực của BĐDT là 150 ngày kể từ 14h ngày 07/12/2009 đến hết ngày 05/5/2010". Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) cho rằng, tới 14h ngày 06/5/2010, BLDT của nhà thầu A mới đạt 150 ngày nên BLDT nêu trên không hợp lệ do có thời gian hiệu lực ngắn hơn quy định. Câu hỏi 1: Đánh giá của tổ chuyên gia có phù hợp với quy đinh của pháp luật đầu thầu hay không? Câu hỏi 2: Trường hợp chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu sau khi lý hợp đồng với nhà thầu trúng chỉ định thầu có trái quy định hay không? Câu hỏi 3: Tổng Công ty X giao cho Công ty X1 thực hiện các gói thầu thuộc dự án A thì có được coi là áp dụng hình thức tự thực hiện hay không?
date bao@tttt.vktdate 09/12/2013 - 09:12

Trang