Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Thanh - Quyết Toán Công trình

Tiêu đề: quyết toán biện pháp thi công

em đang mắc ơ phần quyết toán biện pháp thi công với phần gian giáo? xin cho em hỏi có được quyết toán phần nay không và phần giàn giáo được thu hồi như thế nào?
date Kimnhi_hn@yahoo.comdate 09/12/2013 - 09:12

Tiêu đề: quyết toán chi phí tư vấn thiết kế công trình xây dựng

tôi đang làm ở công ty tư vấn xây dựng xin hỏi quyết toán chi phí tư vấn thiết kế công trình xây dựng như thế nào ? thủ tục bao gồm những giấy tờ gì?
date thaocoi1988@gmail.comdate 09/12/2013 - 09:12

Trang