Liên hệ hỗ trợ

Nội dung biên bản nghiệm thu cho phép chuyển giai đoạn thi công xây dựng

Hỏi

Nội dung biên bản nghiệm thu cho phép chuyển giai đoạn thi công xây dựng

Nội dung biên bản nghiệm thu cho phép chuyển giai đoạn thi công xây dựng

date cuonghuongtphy@gmail.comdate 02/04/2017

Đáp

 Kính gửi anh Cường,

Để biết nội dung biên bản nghiệm thu cho phép chuyển giai đoạn thi công xây dựng. Anh vui lòng xem các phụ lục của Nghị Định 209/2004/NĐ-CP.

 CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ (ICCI).

 Người trả lời: Ks. Đặng Quang Vinh 

 

Gửi câu hỏi