Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi đáp

Tiêu đề: Giá trị công trình

Tại điểm đ khoản 3 Điều 15 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 có quy định: ”Giá hợp đồng theo tỷ lệ (%) được tính theo tỷ lệ (%) giá trị của công trình”. Vậy kính đề nghị Bộ giải thích giá trị công trình là giá trị nào?
date hoalm.mard@yahoo.comdate 09/12/2013 - 09:12

Tiêu đề: Nghiệm thu cho phép chuyển giai đoạn thi công xây dựng!

Hiện nay tôi đang công tác tại Công ty cổ phần xây dựng số 11 - Vinaconex. Chúng tôi đang thi công và quản lý chất lượng công trình theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP và TCXDVN 371-2006. Tuy nhiên trong quá trình thi công, tôi có một số vấn đề thắc mắc về quản lý chất lượng công trình mà chưa có câu trả lời thỏa đáng. Vậy tôi gửi thư này kính mong Bộ quan tâm và trả lời giúp tôi. Theo Nghị định 209, điều 25, điểm d, khoản 2 viết: "Kết luận về sự phù hợp với tiêu chuẩn và thiết kế xây dựng công trình được phê duyệt; cho phép chuyển giai đoạn thi công xây dựng, kết quả nghiệm thu được lập thành biên bản...". Như vậy theo Nghị định này thì chỉ khi có Biên bản nghiệm thu giai đoạn kết luận đồng ý nghiệm thu thì mới được phép tiến hành các công việc của giai đoạn tiếp theo. Như vậy tôi thấy không hợp lý với thực tế thi công. Cụ thể như sau: Đối với công trình xây dựng dân dụng có thể phân chia thành nhiều giai đoạn như: Giai đoạn thi công phần móng, Giai đoạn thi công kết cấu phần thân ... (như theo phụ lục TCXDVN 371-2006). Nếu như tuân theo các yêu cầu của nghị định này thì các công việc của Giai đoạn thi công kết cấu phần thân chỉ được tiến hành khi có biên bản nghiệm thu Giai đoạn thi công phần móng. Thực tế thì Biên bản nghiệm thu giai đoạn thi công phần móng chỉ có khi hoàn thành tất cả các công việc của giai đoạn thi công phần móng và đồng thời có kết quả thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tông phần móng ở tuổi 28 ngày. Mà các công việc của giai đoạn thi công kết cấu phần thân (cốt thép, cốp pha cột tầng 1...) lại diễn ra ngay sau khi kết thúc các công việc sau khi đổ bê tông phần móng (tháo dỡ ván khuôn, lấp đất móng...) 1 khoảng thời gian rất ngắn (nhỏ hơn rất nhiều so với thời gian chờ 28 ngày). Do đó ngày ghi trong nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu công việc cốt thép, cốp pha cột tầng 1... (thuộc giai đoạn kết cấu phần thân) lại sớm hơn ngày nghiệm thu Giai đoạn thi công phần móng. Như vậy có mâu thuẫn so với các quy định của nghị định 209 này hay không? Nếu không mâu thuẫn thì quy định tại điểm d, khoản 2, điều 25 Nghị định này được giải thích như thế nào?
date dinh_dhxd@yahoo.comdate 09/12/2013 - 09:12

Tiêu đề: Hỏi đáp về pháp luật đấu thầu

Báo Đấu thầu số 155 ra ngày 05/8/2010 đã đề cập một số tình huống trong đấu thầu, bài viết sau đây tiếp tục cung cấp tới bạn đọc một vài tình huống và cách áp dụng pháp luật đấu thầu dùng các trường hợp này. Xem xét tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu Công ty X tố chức đấu thầu gói thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu (HSMT) quy định: Thời gian có hiệu lực bảo đảm dự thầu (BĐDT) là 150 ngày kế từ thời điểm đóng thầu Thời điểm đóng thầu quy đinh trong HSMT là 14h ngày 07/12/2009. Trong khi đó bảo lãnh dự thầu (BLDT) do ngân hàng phát hành của nhà thầu A lại ghi: hiệu lực của BĐDT là 150 ngày kể từ 14h ngày 07/12/2009 đến hết ngày 05/5/2010". Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) cho rằng, tới 14h ngày 06/5/2010, BLDT của nhà thầu A mới đạt 150 ngày nên BLDT nêu trên không hợp lệ do có thời gian hiệu lực ngắn hơn quy định. Câu hỏi 1: Đánh giá của tổ chuyên gia có phù hợp với quy đinh của pháp luật đầu thầu hay không? Câu hỏi 2: Trường hợp chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu sau khi lý hợp đồng với nhà thầu trúng chỉ định thầu có trái quy định hay không? Câu hỏi 3: Tổng Công ty X giao cho Công ty X1 thực hiện các gói thầu thuộc dự án A thì có được coi là áp dụng hình thức tự thực hiện hay không?
date bao@tttt.vktdate 09/12/2013 - 09:12

Tiêu đề: Giải thích từ trong Nghị định 58

Theo điểm b, khoản 2, Điều 66 của Nghị định 58/2008/NĐ-CP thì: "Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 1 đến 3 năm đối với Nhà thầu chuyển nhượng từ 10% trở lên giá trị phải tự thực hiện (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) nêu trong hợp đồng đã ký cho nhà thầu khác, trừ trường hợp có lý do chính đáng được người quyết định đầu tư cho phép Xin hỏi Viện Kinh tế Xây dựng ý nghĩa của từ "chuyển nhượng" ở đây được hiểu như thế nào? Trường hợp Nhà thầu A sau khi ký HĐ với Chủ đầu tư, lại ký HĐ với các thầu phụ để thực hiện các phần công việc đặc thù (thí dụ san lấp, thi công ép cọc, HĐ nhân công, cung cấp vật tư...), tuy nhiên, Nhà thầu vẫn chịu trách nhiệm với Chủ đầu tư về mặt pháp lý thì có bị xem là "chuyển nhượng" HĐ hay không? Và Nhà thầu có thể ký HĐ với Nhà thầu phụ tối đa là bao nhiêu % khối lượng công việc? Xin chân thành cảm ơn!
date nam_huynh_tl@yahoo.comdate 09/12/2013 - 09:02

Tiêu đề: Công tác đào đất nền đường

Tôi đang kiểm tra hồ sơ đấu thầu của nhà thầu trúng thầu có một điều muốn hỏi quý Viện. Trong phần thuyết minh biện pháp thi công trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu thì công việc đào đất nền đường, khuôn đường thi công bằng máy, không dùng thủ công; Biện pháp đắp đất công trình thì sử dụng máy đầm lu, trừ một số vị trí không sử dụng máy đầm được thì dùng đầm cóc. Nhưng ở biểu tổng hợp giá dự thầu và đơn giá chi tiết thì nhà thầu lại tính: Khối lượng đào đất nền đường, khuôn đường 60% đào bằng máy, 40% bằng thủ công (đơn giá tổng hợp đào đất nền đường = (M*6+TC*4)/10). Khối lượng đầm đất nền công trình 100% bằng đầm cóc. Vậy quý Viện cho tôi hỏi có được chiết tính lại đơn giá đào đất bằng máy cho tất cả khối lượng đào như theo biện pháp thi công trong hồ sơ dự thầu không? Khối lượng đắp đất bằng đầm cóc có được thay bằng đầm bằng đầm lu không? Tôi xin chân thành cảm ơn!
date anhsonxd_85@yahoo.com.vndate 09/12/2013 - 09:02

Tiêu đề: Định mức 1776

Tôi có thắc mắc xin hỏi như sau: Tại công bố 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 có công bố định mức máy sải PS500 trong công tác "Bê tông đường lăn, sân đỗ máy bay bằng máy rải bê tông", mã hiệu AF.37310 có giảm so với định mức ban hành theo Quyết định 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005, giảm từ 0,022 xuống 0,059. Trong khi đó, bộ đơn giá công bố của TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ lập lại theo định mức mới 1776 thì định mức máy thi công bê tông xi măng bằng máy rải SP500 vẫn như bộ định mức 24/2005/QĐ-BXD. Vậy cho tôi hỏi: 1. Có phải công bố 1776 đã in nhầm định mức máy rải SP500 trong công tác "Bê tông đường lăn, sân đỗ máy bay bằng máy rải bê tông, mã hiệu AF.37310". 2. Có phải bộ đơn giá của các TP nêu trên có sự nhầm lẫn định mức máy rải SP500 trong công tác "Bê tông đường lăn, sân đỗ máy bay bằng máy rải bê tông". Tôi xin chân thành cảm ơn./.
date nam_huynh_tl@yahoo.comdate 09/12/2013 - 09:02

Tiêu đề: Tỷ lệ phần trăm

Hiện nay trong một số công trình xây dựng đường giao thông, kênh mương thuỷ lợi ... có khối lượng đào đất khá lớn, nhà tư vấn TK và Chủ đầu tư khi mời thầu mời rõ trong tiên lượng là đào đất bằng máy 70% KL và bằng thủ công 30%KL, có khi lại mời thi công bằng máy 80%, bằng thủ công 20%. Tỷ lệ này đã bị Kiểm toán Nhà nước bác bỏ với lý do là không có quy định, do đó tính 100%KL thi công bằng máy dẫn đến cắt giảm kinh phí tương đối nhiều, theo tôi biết hiện nay chưa có quy định nào về tỷ lệ % thi công bằng máy và thủ công cả, trong tương lai Quý Viện có thể xây dựng quy chế này tham mưu cho Bộ Xây dựng được không?.Vậy xin phép Quý Viện kinh tế giải đáp thắc mắc này .Trân trọng cảm ơn. Nguyễn Thị Mai: Công ty Cổ phần TASSCO Nam ĐỊnh
date Dumaiduongquyen@gmail.comdate 09/12/2013 - 09:02

Tiêu đề: Xuất toán

Xí nghiệp vật tư thiết bị và xây dựng 767 là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Công ty xây dựng công trình 507. Chúng tôi có vướng mắc cần sự tư vấn, giải thích của Quý cơ quan.Sự việc như sau: Năm 2002 công ty XDCT507 tham gia đấu thầu rộng rãi công trình đường 782-784 (TL19-TL26) Tỉnh Tây ninh. Trúng thầu theo quyết định số 233/QD-CT ngày 15/03/2002 và theo Hợp đồng số 06/HDKT-XDCB ngày 29/03/2002 giữa Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây ninh và Công ty XDCT 507. Theo điều IV của hợp đồng phần giá trị công trình có ghi: “ Toàn bộ khối lượng thực hiện với giá trúng thầu khoán gọn, không phát sinh, với tổng kinh phí là : 62.319.142.176 đồng” Công ty XDCT 507 đã giao cho Xí nghiệp vật tư thiết bị và xây dựng 767 thi công toàn bộ dự án. Công trình đã được bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2005. Khi quyết tóan công trình Chủ đầu tư giảm so với giá trị hợp đồng ban đầu số tiền là :5.805.508.040 đồng. Trong đó : a/ Căn cứ kết luận số 16 KL/TU ngày 17/11/2004:” Công trình đường 782-784 Trong quá trình lập,thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công ,dự toán có nhiều sai sót dẫn đến tăng giá trị dự toán làm căn cứ xét thầu như : Công việc đào mở rộng nền đường với khối lượng lớn 50.109,72m3 áp dụng biện pháp đào thủ công, thực tế thi công bằng biện pháp cơ giới, chênh lệch là 1.666.754.527 đồng. Chi phí lán trại 1.095.986.811 đồng hầu hết các công trình khác không có chi phí này.”Trừ 4.001.252.698 đồng b/ Căn cứ vào kết quả của công ty kiểm toán trừ 1.804.305.342 đồng với lý do: 1/ không chi trả chi phí lán trại theo hồ sơ dự thầu 2/không chi trả chi phí đảm bảo giao thong theo hồ sơ dự thầu. 3/ Loại trừ khỏi quyết toán do chênh lệch cự ly vận chuyển. 4/ Loại trừ khỏi quyết toán phần chênh lệch do áp dụng định mức không phù hợp công tác khai thác đất chọn lọc theo đơn giá dự thầu 5/ Loại trừ khỏi quyết toán phần chênh lệch do áp dụng định mức không phù hợp công tác khai thác, vận chuyển và đắp đất sỏi đỏ. Sau khi có kết luận của Chủ đầu tư, Công ty 507 đã nhiều lần gặp và có các văn bản giải trình số 21/KHKT ngày 18/01/2888 và số 119/ KH-KT ngày 03/04/2009 gửi các cơ quan chức năng Tỉnh Tây ninh nhưng không được giải quyết. ( giử kèm văn bản giải trình). - Việc kéo dài thời gian thi công do nguyên nhân khách quan không thuộc lỗi nhà thầu đã làm chi phí tăng lên bởi ảnh hưởng biến động giá nhân công, vật liệu , xăng dầu nhựa đường, thép…tăng từ 14-65% từ khi ký hợp đồng đến khi hoàn thành công trình không được chủ đầu tư bù giá vì đây là “ Hợp đồng trọn gói”. Làm phá sinh lỗ cho đơn vị. - Chủ đầu tư cắt tiếp giá trị trên làm cho Xí nghiệp lâm vào tình trạng phá sản 3 năm nay. Công nợ khách hàng không trả được, thua kiện bị phong tỏa tài sản…ảnh hưởng đời sống và quyền lợi của hàng trăm lao động. Xét thấy việc Chủ đầu tư giảm giá trị như vậy là không đúng. Đề nghị Quý cơ quan giải thích và trả lời cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm xem xét của Quý cơ quan
date Lominh68@yahoo.com.vndate 09/12/2013 - 09:02

Tiêu đề: Chi phí lập hồ sơ mời thầu

Trong chi phí lập hồ sơ mời thầu (HSMT), phần bản vẽ xuất bản kèm HSMT do chủ đầu tư cấp. Trường hợp HSMT quốc tế phải làm bằng 2 thứ tiếng thì chủ đầu tư phải cấp bản vẽ cả tiếng Anh và tiếng Việt hay chỉ cấp bản tiếng Việt còn đơn vị tư vấn phải dịch sang tiếng Anh. Hệ số chi phí lập HSMT bằng 2 thứ tiếng có gồm chi phí dịch bản vẽ không. Có quy định ở văn bản nào sản phẩm là bao nhiêu bộ không? Trường hợp bản vẽ xuất bản kèm theo quyển HSMT quá nhiều (hơn 1000 bản vẽ/bộ) thì có được lập dự toán chi phí riêng? Trên đây là một số vấn đề chúng tôi gặp phải khi lập HSMT cho một số đơn vị. Rất mong được Viện giải đáp thắc mắc để các bên cùng được hiểu rõ.
date duongktm@yahoo.com.vndate 09/12/2013 - 09:02

Tiêu đề: Thành viên liên danh có được rút khỏi liên danh khi đã ký kết hợp đồng không?

Xin hỏi Quý báo như sau: Liên danh Công ty A + Công ty B + Công ty C (A, B, C) tham gia đấu thầu gói thầu X , sau khi trúng với giá trúng thầu là 190tỷ, B và C có làm ủy quyền cho A ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư ( A làm đại diện chính của Liên danh), A đã đàm phán và ký kết với chủ đầu tư trong đó có phần giảm giá. Sau khi hợp đồng có hiệu lực, C không đồng ý với điều kiện giảm giá mà A đã đàm phán và làm công văn gửi thông báo cho Chủ đầu tư, A, B về việc rút khỏi liên danh nêu lý do phát sinh những khó khăn nên không thể thực hiện được phần công việc trong liên danh.Phần việc của C theo thỏa thuận liên danh khi tham gia đấu thầu là 30% và có những hạng mục rất quan trọng trong gói thầu. Xin hỏi: 1. Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc rút khỏi liên danh của C có được phép hay không và các hậu quả pháp lý phát sinh? 2. Các bước cần xử lý đối với tình huống này. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý cơ quan Trân trọng Note: Đây là gói thầu đấu thầu rộng rãi, có sơ tuyển. Khi xét thầu gói thầu này, tổ chuyên gia xét thầu dựa trên năng lực, kinh nghiệm của 3 đơn vị và công việc tương ứng của họ cho từng công việc trong gói thầu. Nếu chỉ có A và B thì không đảm bảo để thực hiện hợp đồng
date minh2409@yahoo.comdate 09/12/2013 - 09:02

Trang