Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

KHỐI 17 PHÒNG HỌC VÀ CÁC PHÒNG PHỤ TRỢ TRƯỜNG THPT LƯU VĂN LIỆT

KHỐI 17 PHÒNG HỌC VÀ CÁC PHÒNG PHỤ TRỢ  TRƯỜNG THPT LƯU VĂN LIỆT


Dự án: KHỐI 17 PHÒNG HỌC VÀ CÁC PHÒNG PHỤ TRỢ TRƯỜNG THPT LƯU VĂN LIỆT
Vị trí: Phường 1, Thành phố Vĩnh Long
Quy mô: Khối nhà đa năng
Cấp công trình: Cấp 3
Chủ đầu tư: Trường THPT Lưu Văn Liệt
Hợp đồng: 78/2014/HĐKT
Nhiệm vụ thực hiện: Thiết kế kèo không gian