Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

KHU NHÀ Ở QUÂN ĐỘI K96

KHU NHÀ Ở QUÂN ĐỘI K96


Dự án: KHU NHÀ Ở QUÂN ĐỘI K96
Vị trí: Quận 6, Tp Hồ Chí Minh
Quy mô: Quận 6, Tp Hồ Chí Minh
Cấp công trình: II
Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY ĐTPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ BỘ QUỐC PHÒNG
Hợp đồng: 44/2017/HĐ-KĐ-K96
Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình