Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

QUYẾT TOÁN KHỐI LƯỢNG TRONG HỢP ĐỒNG CAO HƠN SO VỚI THIẾT KẾ

1. Hiện nay, tôi đang thực hiện quyết toán công trình xây lắp (đấu thầu, hợp đồng trọn gói, thực hiện theo NĐ 58/NĐ-CP). Nhưng khi thẩm tra quyết toán thì Sở Tài chính phát hiện khối lượng trong HĐ cao hơn khối lượng trong bản vẽ thiết kế đã duyệt nên yêu cầu nhà thầu phải trả lại giá trị cao hơn này cho CĐT. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2, Điều 48 của NĐ 58/ND-CP thì “Đối với công việc xây lắp, sau khi HĐ trọn gói được ký kết, khối lượng thực tế nhà thầu hoàn thành theo thiết kế (nhiều hơn hay ít hơn khối lượng trong hợp đồng) không ảnh hưởng đến số tiền thanh toán cho nhà thầu và CĐT phải chịu về khoản thất thoát này? Vậy giá trị Sở Tài chính thu lại thì nhà thầu phải trả có đúng không hay CĐT phải bỏ ra? Xin Viện giải thích rõ khoản 2, Điều 48 của NĐ 58/2008/NĐ-CP, khi nào CĐT hoặc cá nhân của CĐT chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng, số lượng công việc nếu có thất thoát xảy ra khi quyết toán (do tính sai khối lượng). 2. Theo điểm b, mục 1, Điều 3 – Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu của NĐ 58/2008/NĐ-CP thì nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ cho gói thầu có thể tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, giám sát thực hiện hợp đồng đối với gói thầu đó. Nhưng theo điểm 7, Điều 36 - Quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân của NĐ 12/NĐ-CP ngày 12/02/2009, thì các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì không được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với chủ đầu tư đối với công trình do mình thiết kế. Như vậy, phải thực hiện theo NĐ 12/NĐ-CP của Chính phủ hay theo nội dung của NĐ 58/NĐ-CP. Mong sớm nhận được câu trả lời, cảm ơn.

date ngocppmutth@gmail.comdate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

1. Theo quy định tại khoản 2 điều 48 Nghị định 58/CP: Đối với hợp đồng trọn gói để thực hiện gói thầu xây lắp, sau khi hợp đồng được ký kết thì khối lượng công việc thực tế nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo thiết kế nhiều hơn hay ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng không ảnh hưởng tới số tiền thanh toán cho nhà thầu. Như vậy, khi thẩm tra quyết toán, việc cơ quan thẩm tra yêu cầu nhà thầu phải trả lại cho chủ đầu tư phần giá trị thanh toán do chênh lệch về khối lượng thực hiện là không phù hợp.Trong trường hợp này, chủ đầu tư là người chịu trách nhiệm chính về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc xây lắp hoàn thành được thanh toán. 2. Giữa quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu nếu tại điểm b, khoản 1 Điều 3 Nghị định 58/CP và quy định về điều kiện năng lực nêu tại khoản 7 điều 36 Nghị định 12/2009/NĐ-CP hiện có sự chồng chéo, không thống nhất. Tuy nhiên, trong quá trình lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư có thể xem xét, vận dụng theo quy định của Nghị định 58/2008/NĐ-CP do nội dung vấn đề được nêu ở Nghị định 12/2009/NĐ-CP chỉ liên quan đến quy định về điều kiện năng lực của nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *