Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

VỀ ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC, CHÊNH LỆCH VẬT TƯ KHÁC VÀ CHỨC DANH CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

1. Thế nào là khối xây phức tạp? (Việc xây tường hộp kỹ thuật có được áp dụng mã hiệu khối xây phức tạp không? Các hộp kỹ thuật ngoài nhà phải xây sau khi đi đường nước trục đứng và kết hợp xây khi lắp dựng giáo hoàn thiện ngoài nhà có được áp dụng mã hiệu khối xây phức tạp không?) 2. Trong bảng chênh lệch vật tư, vật tư khác được tính theo % của vật tư chính. Khi vật tư chính có sự biến động tăng về giá (VD: gạch xây, đá 1x2...) thì giá trị vật tư khác cũng tăng theo. Tuy nhiên, khi thi công công trình, chủ đầu tư có giải thích là có thể giá vật tư chính tăng nhưng giá các vật tư khác phục vụ cho công tác thi công xây lắp đó không tăng nên không duyệt phần tăng giá đó trong bảng chênh lệch vật tư. Điều này có hợp lý không? 3. Hiện nay, trong các văn bản pháp quy của nhà nước về xây dựng, về phía đơn vị thi công chỉ quy định chức danh chỉ huy trưởng. Tuy nhiên, một số đơn vị thi công hiện nay đang dùng một số thuật ngữ thay thế khác như: kỹ sư trưởng, chủ nhiệm công trình, kỹ sư phụ trách ... Vậy có thể chấp nhận các thuật ngữ này không và nên hiểu các thuật ngữ này như thế nào?

date tunghud3@yahoo.comdate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

- Khối xây phức tạp là khối xây không có tên trong định mức dự toán xây dựng công trình, thông thường phải lập biện pháp thi công cụ thể cho từng khối xây phức tạp.

- Khi vật tư chính có biến động tăng giá, vật tư khác được tính bằng tỷ lệ % của vật tư chính trong bảng chênh lệch vật tư không được điều chỉnh tăng theo.

- Các chức danh của đơn vị thi công do người có thẩm quyền quyết định. Trong các quyết định sẽ quy định chức danh, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của từng đơn vị.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *