Hỗ trợ

 • Tên liên hệ: Mr. Dũng
 • Mobile: 0903 994 577

KIỂM TRA CHỨNG NHẬN CLCT

1.   Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng là làm gì?

- Nhằm giúp cho Chủ đầu tư thực hiện quản lý chất lượng công trình đạt hiệu quả cao, trong quá trình thực hiện dự án, ICCI sẽ rà soát, kiểm tra hồ sơ thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng của nhà thầu, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát nếu thấy có vấn đề chưa phù hợp về khả năng chịu lực và chất lượng công trình xây dựng thì khuyến cáo với Chủ đầu tư biết để tìm hướng giải quyết.

- Kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn về khả năng chịu lực và sự phù hợp về chất lượng xây dựng của các hạng mục, cũng như của công trình đảm bảo an toàn sử dụng, khai thác và vận hành công trình.

- Đối với công tác an toàn về PCCC, an toàn môi trường sẽ do các Cơ quan chức năng chuyên môn kiểm tra cấp chứng nhận đủ điều kiện về PCCC và môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. ICCI chỉ kiểm tra sự phù hợp và đầy đủ về mặt pháp lý của các công tác trên.

2.   Kết quả của việc chứng nhận?

Công ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Quốc Tế (ICCI) có báo cáo đánh giá từng giai đoạn kiểm tra công trình và khuyến cáo các vấn đề về an toàn chịu lực và chất lượng xây dựng công trình để Chủ đầu tư biết và giải quyết. 

    - Đánh giá, xác nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn về chịu lực và sự phù hợp về chất lượng của từng giai đoạn xây dựng công trình (đánh giá độc lập bằng văn bản);

- Xác nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (nếu đạt yêu cầu) trước khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng.


Dự án tiêu biểu

 • TT THƯƠNG MẠI VÀ ST SATRA PHẠM HÙNg
 • TRƯỜNG TIỄU HỌC ĐĂNG VĂN NGỮ Q.PHÚ NHUẬN
 • TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
 • TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 14
 • ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH
 • ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ
 • LÔ C CHUNG CƯ TÂN MỸ
 • CC CAO TẦNG METRO TOWER
 • CHUNG CƯ HOA SEN
 • CAO ỐC SOUTH BUILDING