Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

CÔNG TÁC NGHIỆM THU MÓNG

Chúng tôi đang công tác tại một đơn vị tư vấn xây dựng ở tỉnh và hiện đang tham gia thực hiện công tác kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực một số công trình tại địa phương. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi gặp phải vấn đề như sau: Công tác nghiệm thu bêtông móng được các bên gồm nhà thầu thi công xây lắp, tư vấn giám sát và đơn vị chủ đầu tư thực hiện (xác lập bằng biên bản nghiệm thu) chỉ từ 1 đến 2 ngày sau khi đổ xong bêtông móng. Chúng tôi kiểm tra và cho rằng công tác nghiệm thu bê tông móng chưa phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 4453-1995 và tiêu chuẩn TCXDVN 371-2006 do chưa có (hoặc không có) phiếu kiểm tra chất lượng, cường độ của bê tông đã đổ, hoặc trong trường hợp không có lấy mẫu bê tông để kiểm tra thì việc nghiệm thu bê tông móng (xác lập bằng biên bản nghiệm thu) cần được thực hiện tại hoặc sau thời điểm bê tông đạt cường thiết kế theo lý thuyết. Nhưng đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp và tư vấn giám sát thì cho rằng phải nghiệm thu sau 1-2 ngày kể từ khi đổ bê tông móng xong để có thể thi công phần tiếp theo (viện dẫn điều khoản nghiệm thu đối kết cấu khuất lấp) và để không bị ảnh hưởng tiến độ, việc kiểm tra cường độ bê tông bằng mẫu thử sẽ bổ sung sau hoặc không cần thiết do họ đã có kinh nghiệm thi công rồi. Như vậy, xin hỏi Bộ Xây dựng việc nghiệm thu của nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát và chủ đầu tư nêu trên có phù hợp theo yêu cầu của các tiêu chuẩn đang được áp dụng hay không? Liệu ý kiến của chúng tôi có phù hợp hay không trong quá trình thực hiện kiểm tra và chứng nhận của mình?

date binh_cqc@yahoo.com.vndate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

Tuỳ từng trường hợp cụ thể, theo yêu cầu của thiết kế mác thiết kế của bê tông có thể quy định ở tuổi 28, 90, 180 ngày... (đối với kết cấu bê tông cho các công trình dân dụng thông thường mác thiết kế được quy định ở tuổi 28 ngày). Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 209 về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì kết quả thí nghiệm nén mẫu tại tuổi này là một trong những căn cứ để nghiệm thu chuyển bước thi công. Tuy nhiên, vẫn có thể cho phép nghiệm thu chuyển bước thi công khi bê tông chưa đủ tuổi quy định cho mác thiết kế 28 ngày (nhưng đã đạt các thông số thí nghiệm ở tuổi 3, 7 hoặc 14 ngày theo yêu cầu và phù hợp với quy đổi tỷ lệ % mác bê tông 28 ngày). Trong các trường hợp đó, việc cho phép nghiệm thu chuyển bước thi công do chủ đầu tư quyết định dựa trên đề xuất chuyên môn của thiết kế hoặc của nhà thầu được trình bày trong biện pháp thi công hoặc điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu của công trình. Tuy nhiên, việc thí nghiệm kiểm tra kết quả nén mẫu bê tông ở tuổi 28 ngày vẫn là căn cứ pháp lý cuối cùng để kết luận cường độ bê tông có đạt mác thiết kế hay không để nghiệm thu chính thức bộ phận, hạng mục công trình, công trình hoàn thành.

Vì vậy, việc chủ đầu tư và tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu bê tông móng chỉ từ 1 đến 2 ngày sau khi đổ bê tông như trường hợp bạn đọc nêu khi chưa có thí nghiệm ở tuổi ngắn ngày là chưa phù hợp với các quy định hiện hành.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *