Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

KẾT LUẬN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TỪ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Xin hỏi, gia đình làm hợp đồng xây nhà với kết cấu đảm bảo cho việc đổ 2 tầng và mác bê tông la 200. Nhưng khi nhà thầu hoàn thành xong nền móng, chúng tôi nhờ 1 đơn vị kiểm định đến kiểm tra (súng bật nẩy kết hợp sieu âm). Kết quả có 3/25 vị trí có mác thấp hơn 200, 3/25 vị trí có mác lớn hơn 200, còn lại tất cả là vượt khung tra. Theo kết quả của súng siêu âm, những vị trí vượt khung tra đa số là có độ đồng nhất kém và rất kém. Xin hỏi, nền móng của tôi có đạt yêu cầu theo như họp đồng không? Căn chứ vào tiêu chuẩn nào?

date hen@linked.asiadate 15/11/2013 - 04:50

Đáp

Xin hỏi, gia đình làm hợp đồng xây nhà với kết cấu đảm bảo cho việc đổ 2 tầng và mác bê tông la 200. Nhưng khi nhà thầu hoàn thành xong nền móng, chúng tôi nhờ 1 đơn vị kiểm định đến kiểm tra (súng bật nẩy kết hợp sieu âm). Kết quả có 3/25 vị trí có mác thấp hơn 200, 3/25 vị trí có mác lớn hơn 200, còn lại tất cả là vượt khung tra. Theo kết quả của súng siêu âm, những vị trí vượt khung tra đa số là có độ đồng nhất kém và rất kém. Xin hỏi, nền móng của tôi có đạt yêu cầu theo như họp đồng không? Căn chứ vào tiêu chuẩn nào?

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *