Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

KIOS C.T SÓNG THẦN

KIOS C.T SÓNG THẦN


Dự án: KIOS C.T SÓNG THẦN
Vị trí: Xã Bình Hòa, Huyện Thuận An, Bình Dương
Quy mô: Gần 10ha bao gồm cả phần diện tích mở rộng
Cấp công trình: Cấp II
Chủ đầu tư:
Hợp đồng: 448/ICCI-CTG ngày 17/07/2010
Nhiệm vụ thực hiện: Tư vấn giám sát