Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

LÔ C CHUNG CƯ TÂN MỸ

LÔ C CHUNG CƯ TÂN MỸ


Dự án: LÔ C CHUNG CƯ TÂN MỸ
Vị trí: Phường Tân Phú, Quận 7
Quy mô: diện tích xây dựng 10.800 m2
Cấp công trình: Cấp I
Chủ đầu tư: 01 trệt và 11 tầng, diện tích xây dựng 10.800 m2
Hợp đồng: 491/2011/HĐKT ngày 15/04/2011
Nhiệm vụ thực hiện: Chứng nhận chất lượng công trình