Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

NHÀ CHỨA BỤI – CÔNG TY GỖ TRƯỜNG THÀNH

NHÀ CHỨA BỤI – CÔNG TY GỖ TRƯỜNG THÀNH


Dự án: NHÀ CHỨA BỤI – CÔNG TY GỖ TRƯỜNG THÀNH
Vị trí: Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương
Quy mô: 500 m2
Cấp công trình: II
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH SMART
Hợp đồng: 34/2017/HĐKT
Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình