Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

NHÀ MÁY NHỰA FULIN

NHÀ MÁY NHỰA FULIN


Dự án: NHÀ MÁY NHỰA FULIN
Vị trí: Long Bình, Biên Hòa
Quy mô: 3600 m2
Cấp công trình: II
Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
Hợp đồng: 156/2017/HĐKT
Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình