Online contact

  • Contact name: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH POONG IN VINA

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH POONG IN VINA


Project: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH POONG IN VINA
Location: Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương
Scale: 10.000 m2
Cấp công trình: II
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH POONG IN VINA
Hợp đồng: 06/2018/HĐKT
Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực

các dự án khác