Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

CÁCH TÍNH CHI PHÍ QLDA VỚI DỰ ÁN CÓ NHIỀU CÔNG TRÌNH KHÁC NHAU

Đơn vị tôi đang thuê 1 đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án hạ tầng khu dân cư thuộc vốn ngân sách nhà nước, có một thắc mắc về cách tính định mức quản lý dự án và lập báo cáo KTKT muốn được Quý Viện hướng dẫn: Chi phí xây dựng các hạng mục của dự án: 6,007 tỷ đồng (A). Dự án gồm các hạng mục công trình thuộc các công trình khác nhau: các hạng mục có chi phí xây dựng trước thuế như sau: - Hạng mục đường giao thông nông thôn loại A: 3,9150tỷ đồng (B) - Hạng mục cấp nước sinh hoạt: 1,6900 tỷ đồng (C) - Hạng mục đường dây điện 0,4kw: 0,401 tỷ đồng (D). Theo đơn vị tư vấn thì cách tính chi phí QLDA và chi phí lập BCKTKT được tính riêng với từng hạng mục, cụ thể như sau: - Chi phí QLDA; lập BCKTKT dự án = (B) x (định mức công trình giao thông tương ứng với chi phí (B)) + (C) x (định mức công trình hạ tầng tương ứng với chi phí (C))+(D) x (định mức công trình hạ tầng tương ứng với chi phí (D)) Còn cách tính của của đơn vị tôi: - Chi phí QLDA; lập BCKTKT dự án = (A) x (định mức công trình giao thông tương ứng với tổng chi phí XD (A)) Vì công trình đường giao thông chiếm tỷ trọng lớn. Vậy Quý Công ty có thể cho tôi biết cách tính trên thì cách nào là đúng quy định. Rất mong được sự quan tâm hướng dẫn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn!

date anhsonxd_85@yahoo.com.vndate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

Chi phí quản lý dự án, chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư, trong BCKTKT được duyệt.
Trường hợp bạn hỏi cần căn cứ theo loại công trình được ghi trong Quyết định phê duyệt dự án đầu tư để xác định chi phí quản lý dự án và chi phí lập BCKTKT cho phù hợp.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *