Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG CÁC KHU VỰC

Tôi có thắc mắc nhờ quí Cơ quan giải đáp giùm: Theo công bố số 7606/BCT-NL về việc công bố đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp công trình đường dây và trạm biến áp điện ngày 05 tháng 8 năm 2009. Trong đó qui định mức lương là 650.000đ (cho vùng 4). Vậy đề nghị Viện cho biết cách tính để áp dụng với các vùng khác (vùng 1, 2, 3) thì điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công như thế nào?

date hungpttv@gmail.comdate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

Ngày 31/08/2009 Bộ Công thương đã có văn bản số 8571/BCT-NL về việc hướng dẫn điều chỉnh đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp ĐZ và lắp đặt TBA theo công văn số 7606/BCT-NL, hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009. Trong văn bản số 8571/BCT-NL đã hướng dẫn chi tiết việc điều chỉnh dự toán xây lắp tính theo các mức lương tối thiểu tại các vùng 1, 3, 4.

Bạn thực hiện điều chỉnh theo hướng dẫn tại văn bản số 8571/BCT-NL nhé.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *