Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

HỎI VỀ ÁP DỤNG SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CHO DIỆN TÍCH TẦNG HẦM MỞ RỘNG

Tôi thấy nhiều chung cư, văn phòng có chỉ giới xây dựng phần ngầm cho phép rộng gấp 2 lần chỉ giới xây dựng phần nổi. Vì vậy, tôi muốn hỏi là việc áp dụng hệ số chung như vậy đã phù hợp chưa ? Liệu có thể tính thêm chi phí của diện tích tầng hầm mở rộng theo tỷ trọng giá trị (hệ số tầng hầm). Xin Quý Viện trả lời sớm. Tôi xin chân thành cảm ơn!

date Son20580@yahoo.com.vndate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

Hệ số xây dựng tầng ngầm tại văn bản số 292/BXD-VP áp dụng cho trường hợp chỉ giới xây dựng tầng hầm tương tự chỉ giới xây dựng phần nổi. Trường hợp chỉ giới xây dựng tầgn ngầm rộng hơn chỉ giới xây dựng phần nổi áp dụng hệ số này là không tương thích. Để xác định tổng mức đầu tư cho trường hợp này nên lập dự toán chi phí riêng cho tầng hầm dựa trên thiết kế cơ sở.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *