Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

THẮC MẮC VỀ BÙ GIÁ NHÂN CÔNG VẬT LIỆU THEO THÔNG TƯ 09/2008

Kính mong Công ty giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: - Hợp đồng xây dựng ký kết theo nghị định 16/2005/ND-CP ngày7/2/2005 - Thời gian ký hợp đồng từ 1/10/2007 đến 15/06/2008 - Hình thức hợp đồng trọn gói (đã được điều chỉnh sang hình thức hợp đồng theo giá điều chỉnh theo quyết định số 3169/QĐ-BGDĐT ngày 27/04/2009) Như vậy hợp đồng có được tính chênh lệch theo Thông tư 09/2008/TT-BXD (17/4/08) và Thông tư 03/2008/TT-BXD (25/1/2008) không? Tôi xin cảm ơn.

date rantaro0101@yahoo.comdate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

- Thông tư 03/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán những khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2008 của công trình, gói thầu sử dụng vốn nhà nước mà Người quyết định đầu tư chưa quyết định thực hiện chuyển tiếp việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ. Hợp đồng của bạn ký từ 1/10/2007 đến 15/06/2008 , theo  hướng dẫn  của nghị định 16/2005/NĐ-CP, phù hợp với điều kiện nói trên, nên được bù theo hướng dẫn của Thông tư 03/2008/TT-BXD cho những khối lượng thực hiện từ 01/01/2008 trở đi.
- Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện từ 01/01/2008 theo hợp đồng và các điều kiện đã thoả thuận ký kết trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định.

Về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng:
- Thông tư 09/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được tính cho khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng (giảm) chi phí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu (sau đây gọi là khối lượng xây lắp bị ảnh hưởng tăng giá) (Thông tư 09 xử lý vấn đề đột biến giá cả ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu vào khoảng thời điểm từ năm 2007 và nửa đầu 2008 - không thể hiểu là Thông tư 09 kéo dài mãi mãi, vì sau đó mọi người đều đã biết về việc tăng giá và có biện pháp ứng xử thích hợp đối với việc lập dự toán, lập hồ sơ dự thầu, ký kết hợp đồng... tiếp theo).
- Thông tư 09/2008/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh hình thức giá hợp đồng đối với các hợp đồng đã lỡ thực hiện hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định thành giá hợp đồng theo giá điều chỉnh do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu.

-> Các khối lượng thực hiện theo hợp đồng của bạn nếu phù hợp với các điều kiện nói trên thì được thực hiện điều chỉnh theo Thông tư 09/2008/TT-BXD.

Lưu ý: Khi điều chỉnh theo 2 thông tư nói trên cần tránh trùng lặp phần đã bù chi phí nhiên liệu, năng lượng theo Thông tư 03/2008/TT-BXD (đã bao gồm trong hệ số điều chỉnh giá ca máy) khi tính điều chỉnh theo Thông tư 09/2008/TT-BXD.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *