Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

THỜI ĐIỂM ÁP DỤNG THÔNG TƯ 05/2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG

Hiện nay tôi đang lập dự toán thi công 1 công trình đường vào nhà máy thủy điện thuộc tỉnh Lào Cai. Công trình này chúng tôi đã thi công từ tháng 02/2009. Tôi đã lập dự toán với lương tối thiểu 650.000 theo hướng dẫn của Thông tư 05/2009 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư yêu cầu chúng tôi tách khối lượng thi công trước thời điểm áp dụng thông tư 05/2009 của Bộ Xây dựng (vì theo họ Thông tư 05/2009 chỉ được áp dụng 45 ngày kể từ ngày ký thông tư 05 -15/4/2009). Vì vậy tôi muốn hỏi Thông tư 05/2009 của BXD chính thức có hiệu lực cho khối lượng thi công từ ngày, tháng nào? Tôi lập dự toán điều chỉnh theo Thông tư 05/2009 cho khối lượng thi công từ tháng 2/2009 đã đúng chưa? Rất mong sự hồi đáp. Xin chân thành cảm ơn.

date thangvt1410@gmail.comdate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

1. Thông tư số 05/2009TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng có quy định rõ “Thông tư này hướng dẫn điều chỉnh dự toán từ ngày 01/01/2009 theo mức lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình) quy định tại  Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ “
Vì vậy những khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2009 đều được điều chỉnh dự toán theo hướng dẫn tại  thông tư này.
2. Việc bạn lập dự toán cho khối lượng thi công từ tháng 02/2009 theo mức lương tối thiểu 650.000đồng/tháng như hướng dẫn tại Thông tư số 05/2009TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng là phù hợp.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *