Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

XIN GIẢI ĐÁP VỀ THÔNG TƯ SỐ 02/2009/TT-BKH NGÀY 17/02/2009 VỀ HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Tên tôi là: Nguyễn Anh Túc Hiện công tác tại: Công ty truyền dẫn Viettel - TCT Viễn Thông Quân đội Kính mong giải đáp giúp tôi thắc mắc sau: Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu mục II/a có ghi: "Kế hoạch đấu thầu phải được người có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản sau khi phê duyệt quyết định đầu tư hoặc phê duyệt đồng thời với quyết định đầu tư trong trường hợp đủ điều kiện để làm cơ sở pháp lý cho chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu.". Nghĩa là việc phê duyệt quyết định đầu tư và phê duyệt quyết định kế hoạch đấu thầu là có thể làm đồng thời. Vậy tôi xin hỏi hai nội dung này có thể phê duyệt trong cùng một văn bản hay không? Vậy kính mong Công ty giúp tôi vấn đề này! Trân trọng cám ơn!

date anhtuc1980@yahoo.comdate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

Đối với các dự án nhỏ, đơn giản, khi lập dự án chủ đầu tư có thể đưa luôn nội dung kế hoạch đấu thầu vào quyển dự án. Khi phê duyệt dự án có nghĩa là phê duyệt luôn nội dung kế hoạch đấu thầu trong dự án mà không cần phải ra một quyết định phê duyệt riêng.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *