Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

CHI PHÍ LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU

Trong chi phí lập hồ sơ mời thầu (HSMT), phần bản vẽ xuất bản kèm HSMT do chủ đầu tư cấp. Trường hợp HSMT quốc tế phải làm bằng 2 thứ tiếng thì chủ đầu tư phải cấp bản vẽ cả tiếng Anh và tiếng Việt hay chỉ cấp bản tiếng Việt còn đơn vị tư vấn phải dịch sang tiếng Anh. Hệ số chi phí lập HSMT bằng 2 thứ tiếng có gồm chi phí dịch bản vẽ không. Có quy định ở văn bản nào sản phẩm là bao nhiêu bộ không? Trường hợp bản vẽ xuất bản kèm theo quyển HSMT quá nhiều (hơn 1000 bản vẽ/bộ) thì có được lập dự toán chi phí riêng? Trên đây là một số vấn đề chúng tôi gặp phải khi lập HSMT cho một số đơn vị. Rất mong được Viện giải đáp thắc mắc để các bên cùng được hiểu rõ.

date duongktm@yahoo.com.vndate 09/12/2013 - 09:02

Đáp

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 957/2009QĐ -BXD ngày 29/09/2009 công bố Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, trong đó có quy định tại điểm 3.1 mục 3: Định mức chi phí tư vấn công bố tại Quyết định này chưa bao gồm chi phí để lập hổ sơ bằng tiếng nước  ngoài. Khi xác định chi phí tư vấn có yêu cầu lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài theo định mức công bố tại Quyết định này thì bổ sung chi phí lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài; Chỉ phí lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài xác định bằng dự toán. Dự toán chi phí này dược lập trên cơ sở nội dung khối lượng công việc do chủ đầu tư thuê và các chế độ chính sách theo quy định.
Theo như quý bạn hỏi về các nội dung: Hồ sơ Chủ đầu tư cấp cho tư vấn lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt hay chỉ bằng tiếng Việt; sản phẩm của công việc này là bao nhiêu bộ, bản vẽ xuất bản kèm theo HSMT quá nhiều có được lập dự toán riêng không? Các nội dung này được quy định tại Điều 108 mục 2 Luật Xây dựng, trong đó quy định Nội dung chủ yếu của Hợp đồng xây dựng bao gồm nội dung công việc phải thực hiện, chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật khác của công việc..., các thoả thuận khác theo từng loại hợp đồng,...

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *