Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG

Tôi đang kiểm tra hồ sơ đấu thầu của nhà thầu trúng thầu có một điều muốn hỏi quý Viện. Trong phần thuyết minh biện pháp thi công trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu thì công việc đào đất nền đường, khuôn đường thi công bằng máy, không dùng thủ công; Biện pháp đắp đất công trình thì sử dụng máy đầm lu, trừ một số vị trí không sử dụng máy đầm được thì dùng đầm cóc. Nhưng ở biểu tổng hợp giá dự thầu và đơn giá chi tiết thì nhà thầu lại tính: Khối lượng đào đất nền đường, khuôn đường 60% đào bằng máy, 40% bằng thủ công (đơn giá tổng hợp đào đất nền đường = (M*6+TC*4)/10). Khối lượng đầm đất nền công trình 100% bằng đầm cóc. Vậy quý Viện cho tôi hỏi có được chiết tính lại đơn giá đào đất bằng máy cho tất cả khối lượng đào như theo biện pháp thi công trong hồ sơ dự thầu không? Khối lượng đắp đất bằng đầm cóc có được thay bằng đầm bằng đầm lu không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

date anhsonxd_85@yahoo.com.vndate 09/12/2013 - 09:02

Đáp

- Công tác đào đất nền đường, khuôn đường và công tác đắp đất công trình thi công bằng máy hay thủ công do tư vấn thiết kế căn cứ điều kiện kỹ thuật cụ thể của công trình để chỉ định biện pháp thi công.
- Khối lượng đào đất nền đường, khuôn đường thi công bằng máy sử dụng mã đơn giá đào đất bằng máy vì trong đơn giá đã bao gồm chi phí nhân công sửa nền đường, khuôn đường hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, không phân tách khối lượng như trong câu hỏi của quý bạn.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *