Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

ĐỊNH MỨC 1776

Tôi có thắc mắc xin hỏi như sau: Tại công bố 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 có công bố định mức máy sải PS500 trong công tác "Bê tông đường lăn, sân đỗ máy bay bằng máy rải bê tông", mã hiệu AF.37310 có giảm so với định mức ban hành theo Quyết định 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005, giảm từ 0,022 xuống 0,059. Trong khi đó, bộ đơn giá công bố của TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ lập lại theo định mức mới 1776 thì định mức máy thi công bê tông xi măng bằng máy rải SP500 vẫn như bộ định mức 24/2005/QĐ-BXD. Vậy cho tôi hỏi: 1. Có phải công bố 1776 đã in nhầm định mức máy rải SP500 trong công tác "Bê tông đường lăn, sân đỗ máy bay bằng máy rải bê tông, mã hiệu AF.37310". 2. Có phải bộ đơn giá của các TP nêu trên có sự nhầm lẫn định mức máy rải SP500 trong công tác "Bê tông đường lăn, sân đỗ máy bay bằng máy rải bê tông". Tôi xin chân thành cảm ơn./.

date nam_huynh_tl@yahoo.comdate 09/12/2013 - 09:02

Đáp

Định mức số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng có quy định định mức máy rải SP.500 cho công tác Bê tông đường lăn, sân đỗ máy bay bằng máy rải bê tông mã hiệu AF.37310 là 0,022. Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng đã điều chỉnh lại khối lượng định mức máy rải SP.500 cho công tác bê tông nói trên từ 0,022 xuống còn 0,0059 cho phù hợp với thực tế ở một số công trình đã thi công.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *