Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

HỎI VỀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Đơn vị tôi đang thực hiện lập dự án đầu tư đổi mới công nghệ. Công tác chuẩn bị lập dự án và việc lập dự án do cán bộ trong đơn vị tự thực hiện theo hình thức kiêm nhiệm, không thuê đơn vị tư vấn. Xin hỏi chi phí lập dự án chi bồi dưỡng thêm cho cán bộ trong đơn vị thực hiện theo CV 1751 có đúng không ? Mức tối đa được chi là bao nhiêu ?

date yenhuong.ng@gmail.com date 09/12/2013 - 09:02

Đáp

1. Trường hợp dự án đầu tư đổi mới công nghệ là (thuộc) dự án đầu tư xây dựng công trình mà Chủ đầu tư có đủ năng lực thực hiện công tác lập dự án đầu tư (không thuê đơn vị tư vấn) thì chi phí để Chủ đầu tư tự lập dự án được xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng (hiện nay là Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình). Chi phí này được bổ sung vào nguồn chi phí quản lý dự án. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án và chi phí thực hiện các công việc tư vấn nói trên theo quy định hiện hành (Hiện nay là là thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước). 
2. Trường hợp dự án đầu tư đổi mới công nghệ không là (không thuộc) dự án đầu tư xây dựng công trình, Bạn có thể tham khảo các quy định hướng dẫn tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng để xác định chi phí lập dự án đầu tư; quản lý, sử dụng khoản chi phí lập dự án đầu tư này cho phù hợp.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *