Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

HỎI VỀ CÔNG TRÌNH TRONG DỰ ÁN

Theo văn bản 1917/BXD-VP có nêu "trường hợp chi phí tư vấn theo hạng mục công trình hoặc gói thầu: Hạng mục công trình phải có công năng riêng, độc lập trong công trình". Vậy tôi muốn hỏi là: khi nào hạng mục công trình được coi là độc lập trong công trình. Hạng mục công trình thế nào được gọi là có công năng riêng. Có quy định nào không ? Tại Thông tư 05/2007/TT-BXD có nêu "Đối với dự án có nhiều công trình, chủ đầu tư có thể xác định tổng dự toán của dự án để phục vụ cho việc quản lý chi phí dự án". Vậy tôi muốn hỏi thế nào được coi là một công trình trong dự án có nhiều công trình. Có quy định nào không ? Trân trọng cảm ơn!

date phantienhoang@gmail.comdate 09/12/2013 - 09:02

Đáp

1. Hạng mục công trình được coi là độc lập và có công năng riêng khi việc xây dựng và vận hành hạng mục công trình không chịu tác động ảnh hưởng của các hạng mục công trình khác và việc sử dụng hạng mục này nhằm đáp ứng một yêu cầu cụ thể nào đó của dự án. Ví dụ như xây dựng hạng mục trạm biến áp, nhà để xe...

2. Khái niệm công trình xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Xây dựng. Dự án có thể bao gồm một hoặc nhiều công trình xây dựng. Danh mục công trình xây dựng thuộc dự án được xác định trong quyết định đầu tư do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *