Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

THÀNH VIÊN LIÊN DANH CÓ ĐƯỢC RÚT KHỎI LIÊN DANH KHI ĐÃ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KHÔNG?

Xin hỏi Quý báo như sau: Liên danh Công ty A + Công ty B + Công ty C (A, B, C) tham gia đấu thầu gói thầu X , sau khi trúng với giá trúng thầu là 190tỷ, B và C có làm ủy quyền cho A ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư ( A làm đại diện chính của Liên danh), A đã đàm phán và ký kết với chủ đầu tư trong đó có phần giảm giá. Sau khi hợp đồng có hiệu lực, C không đồng ý với điều kiện giảm giá mà A đã đàm phán và làm công văn gửi thông báo cho Chủ đầu tư, A, B về việc rút khỏi liên danh nêu lý do phát sinh những khó khăn nên không thể thực hiện được phần công việc trong liên danh.Phần việc của C theo thỏa thuận liên danh khi tham gia đấu thầu là 30% và có những hạng mục rất quan trọng trong gói thầu. Xin hỏi: 1. Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc rút khỏi liên danh của C có được phép hay không và các hậu quả pháp lý phát sinh? 2. Các bước cần xử lý đối với tình huống này. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý cơ quan Trân trọng Note: Đây là gói thầu đấu thầu rộng rãi, có sơ tuyển. Khi xét thầu gói thầu này, tổ chuyên gia xét thầu dựa trên năng lực, kinh nghiệm của 3 đơn vị và công việc tương ứng của họ cho từng công việc trong gói thầu. Nếu chỉ có A và B thì không đảm bảo để thực hiện hợp đồng

date minh2409@yahoo.comdate 09/12/2013 - 09:02

Đáp

1 Việc nhà thầu C rút khỏi liên danh dự thầu ABC sau khi đã ký hợp đồng với chủ đầu tư và việc giải quyết các hậu quả về mặt pháp lý đối với sự việc này được căn cứ vào thỏa thuận giữa các thành viên trong liên danh dự thầu và hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư với liên danh dự thầu.
2. Trong trường hợp nêu trên thì chủ đầu tư báo cáo cấp quyết định đầu tư để xử lý theo một trong các cách sau:
- Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại.
- Quyết định tiếp tục cho 2 nhà thầu A, B làm luôn phần việc của nhà thầu C nếu 2 nhà thầu A, B đồng ý và có đủ năng lực để thực hiện phần việc của nhà thầu C.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *