Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

XUẤT TOÁN

Xí nghiệp vật tư thiết bị và xây dựng 767 là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Công ty xây dựng công trình 507. Chúng tôi có vướng mắc cần sự tư vấn, giải thích của Quý cơ quan.Sự việc như sau: Năm 2002 công ty XDCT507 tham gia đấu thầu rộng rãi công trình đường 782-784 (TL19-TL26) Tỉnh Tây ninh. Trúng thầu theo quyết định số 233/QD-CT ngày 15/03/2002 và theo Hợp đồng số 06/HDKT-XDCB ngày 29/03/2002 giữa Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây ninh và Công ty XDCT 507. Theo điều IV của hợp đồng phần giá trị công trình có ghi: “ Toàn bộ khối lượng thực hiện với giá trúng thầu khoán gọn, không phát sinh, với tổng kinh phí là : 62.319.142.176 đồng” Công ty XDCT 507 đã giao cho Xí nghiệp vật tư thiết bị và xây dựng 767 thi công toàn bộ dự án. Công trình đã được bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2005. Khi quyết tóan công trình Chủ đầu tư giảm so với giá trị hợp đồng ban đầu số tiền là :5.805.508.040 đồng. Trong đó : a/ Căn cứ kết luận số 16 KL/TU ngày 17/11/2004:” Công trình đường 782-784 Trong quá trình lập,thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công ,dự toán có nhiều sai sót dẫn đến tăng giá trị dự toán làm căn cứ xét thầu như : Công việc đào mở rộng nền đường với khối lượng lớn 50.109,72m3 áp dụng biện pháp đào thủ công, thực tế thi công bằng biện pháp cơ giới, chênh lệch là 1.666.754.527 đồng. Chi phí lán trại 1.095.986.811 đồng hầu hết các công trình khác không có chi phí này.”Trừ 4.001.252.698 đồng b/ Căn cứ vào kết quả của công ty kiểm toán trừ 1.804.305.342 đồng với lý do: 1/ không chi trả chi phí lán trại theo hồ sơ dự thầu 2/không chi trả chi phí đảm bảo giao thong theo hồ sơ dự thầu. 3/ Loại trừ khỏi quyết toán do chênh lệch cự ly vận chuyển. 4/ Loại trừ khỏi quyết toán phần chênh lệch do áp dụng định mức không phù hợp công tác khai thác đất chọn lọc theo đơn giá dự thầu 5/ Loại trừ khỏi quyết toán phần chênh lệch do áp dụng định mức không phù hợp công tác khai thác, vận chuyển và đắp đất sỏi đỏ. Sau khi có kết luận của Chủ đầu tư, Công ty 507 đã nhiều lần gặp và có các văn bản giải trình số 21/KHKT ngày 18/01/2888 và số 119/ KH-KT ngày 03/04/2009 gửi các cơ quan chức năng Tỉnh Tây ninh nhưng không được giải quyết. ( giử kèm văn bản giải trình). - Việc kéo dài thời gian thi công do nguyên nhân khách quan không thuộc lỗi nhà thầu đã làm chi phí tăng lên bởi ảnh hưởng biến động giá nhân công, vật liệu , xăng dầu nhựa đường, thép…tăng từ 14-65% từ khi ký hợp đồng đến khi hoàn thành công trình không được chủ đầu tư bù giá vì đây là “ Hợp đồng trọn gói”. Làm phá sinh lỗ cho đơn vị. - Chủ đầu tư cắt tiếp giá trị trên làm cho Xí nghiệp lâm vào tình trạng phá sản 3 năm nay. Công nợ khách hàng không trả được, thua kiện bị phong tỏa tài sản…ảnh hưởng đời sống và quyền lợi của hàng trăm lao động. Xét thấy việc Chủ đầu tư giảm giá trị như vậy là không đúng. Đề nghị Quý cơ quan giải thích và trả lời cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm xem xét của Quý cơ quan

date Lominh68@yahoo.com.vndate 09/12/2013 - 09:02

Đáp

Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng) đã nhận được văn bản số 0368/KH-KT ngày 3/10/2009 của Xí nghiệp Vật tư TB & XD 767 thuộc Công ty Xây dựng công trình 507 đề nghị giải thích việc Chủ đầu tư cắt giảm giá trị hợp đồng xây dựng khi thanh, quyết toán hợp đồng. Về vấn đê này, Viện Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

- Công trình xây dựng đường 782-784 đoạn thuộc Đường 784 từ Km 17+650 đến Km 40+300 trên địa bàn huyện Gò Dầu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh là công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và được thực hiện thông qua đấu thầu rộng rãi. Do vậy, việc kí kết hợp đồng, thanh toán, quyết toán giá trị hợp đồng phải tuân thủ các quy định của Nhà nước như Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu.
- Việc thanh toán hợp đồng số 06/HĐKT-XDCB ngày 29/03/2002 giữa Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh và Công ty XDCT 507 được căn cứ vào các quy định nêu trên và nội dung hợp đồng được kí kết giữa các bên A-B.

Với một số ý kiến nêu trên, đề nghị xí nghiệp làm việc trực tiếp với đơn vị Chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm việc thanh toán theo hợp đồng giữa các bên.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *