Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

GIÁ HỢP ĐỒNG

Chào Anh/chị cty ICCI. Tôi muốn hỏi về đơn giá thực hiện trong HĐ Quan trắc lún gồm (Chuyển dịch thẳng đứng[độ lún, độ võng, độ trồi], chuyển dịch ngang[độ chuyển dịch], độ nghiêng, vết nứt). Vì tôi thấy đơn giá thực hiện của bên cty anh/chị ICCI {1. Xây dựng hệ thống mốc : - Mốc cơ sở: 03 cái, Mốc quan trắc lún : X cái - Đơn giá : 350.000đ - Tổng chi phí xây dựng mốc : 350.000đ * X mốc = (đ) 2. Chi phí quan trắc lún : - Quan trắc lún 1 chu kỳ là : 6.500.000đ - Tổng số chu kỳ đo là Y, chi phí là : 6.500.000đ * Y chu kỳ = (đ) Tổng cộng: = 350.000*X + 6.500.000 begin_of_the_skype_highlighting              + 6.500.000      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              + 6.500.000      end_of_the_skype_highlighting         + 6.500.000       Thuế VAT 10 % = (350.000*X+6.500.000*Y)*1.1(đ)} a, Tổng giá trị đơn giá thực hiện này có bao gồm hết trong Hợp Đồng quan trắc lún gồm (Chuyển dịch thẳng đứng[độ lún, độ võng, độ trồi], chuyển dịch ngang[độ chuyển dịch], độ nghiêng, vết nứt) hay không? hay chỉ là một trong các trường hợp trên? b, Giá hợp đồng này có theo Quy định, Thông tư, TCVN ?(vì tôi thấy giá HĐ về Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng CT lấy

date x1binh@yahoo.com.vndate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

  Kính gửi anh Bình,

 ICCI xin trả lời câu hỏi của anh như sau:

1. Đơn giá ICCI thể hiện trên web là giá khoán gọn đối với các doanh nghiệp tư nhân và đơn giá này phù hợp với đề cương quan trắc lún, ngang, nghiêng mà ICCI sẽ đề xuất với chủ đầu tư. Giá hợp đồng cuối cùng sẽ là giá thõa thuận giữa hai doanh nghiệp tuân thủ theo đề cương quan trắc phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước và tiêu chuẩn ngành.

2. Đối với doanh nghiệp nhà nước, ICCI sẽ báo giá theo các cơ sở sau:

- Thông tư số số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của BXD v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

- Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008 của BXD v/v hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng.

- Đơn giá khảo sát xây dựng khu vực TP. HCM( Ban hành theo quyết định số 103/2006/QĐ - UB ngày 14/07/2006 của UBND TP. HCM.

- Công văn số 1297/SXD-QLKTXD ngày 29/02/2008 của Sở Xây dựng v/v công bố đơn giá khảo sát xây dựng khu vực TP. HCM.

- Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 10/5/2008 của UBND TP.HCM v/v ban hành quy định về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.
Áp dụng theo TT số 03/2008/TT-BXD trên địa bàn TP.HCM.

- TCXDVN 271: 2002: Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học.

- TCXDVN 357: 2005: Quy trình quan trắc độ nghiêng công trình bằng phương pháp trắc địa.

- TCXDVN 309: 2004: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung.

3. Để đơn giản cho khách hàng tư nhân, nên ICCI thực hiện đơn giá khoán gọn. Trên thực tế, giá khoán gọn dựa trên cơ sở của đơn giá nhà nước và  bằng 80% đơn giá nhà nước.

CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ(ICCI)

Người trả lời: KS. Đặng Quang Vinh.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *