Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

HAO PHÍ BÊ TÔNG TRONG BÊ TÔNG CỌC KHOAN NHỒI ĐỔ BẰNG BƠM

Kính gửi : Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng Tôi đang làm dự toán cọc khoan nhồi. tôi áp dụng ĐM 1776 thì hao phí bê tông thương phẩm của cọc khoan nhồi là 15% (1.15m3bt/1m3) tuy nhiên Chủ đầu tư không đồng ý và chỉ chấp nhận hao phí 1 0%( 1.1 m3 / 1 m3 ) và đưa ra định mức hao phí vật tư 1784 ngày 16 tháng 08 năm 2007. Tôi đã nghiên cứu và không hiểu tại sao định mức thì áp dụng 15% mà định mức vật tư lại là 10% Tôi xin trân trọng cảm ơn và mong sớm nhận được hồi âm vì đây liên quan rất lớn giá thành của tôi với khối lượng nhiều

date tunglam7781@yahoo.com.vndate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

Về vần đề này, Viện Kinh tế Xây dựng có ý kiến trao đổi như sau:
Định mức hao hụt bê tông thương phẩm trong công tác bê tông cọc .nhồi, mã hiệu AF.25000 định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1 776/BXD-VP ngày 16/08/2007  của Bộ Xây dựng bằng 1 5% là đã điều chỉnh
lại cho phù hợp với thực tế thi công.
Hao hụt vữa bê tông trong công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi trong tập định mức vật tư trong xây dựng bằng 1 0% tương ứng với tính toán trong tập định mức dự toán xây dựng 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 của Bộ Xây dựng. Khi lập dự toán tuy theo từng thời điểm mà áp dụng định mức cho phù hợp với qui định hiện hành.
 

Viện Kinh tế Xây dựng

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *