Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

KHI BÊN A CẤP VẬT TƯ CHO BÊN B

Tôi đang kiểm tra hồ sơ thầu của nhà thầu thi công có điều muốn hỏi, mong nhận được sự giúp đỡ của quý Viện. Khi thi công bên A sẽ cấp một số vật tư chính tới chân công trình cho bên B (nhà thầu Trung Quốc).Vậy khi cấp vật liệu như thế thì các chi phí vận chuyển,hao hụt vật liệu,chi phí trực tiếp khác,chi phí chung,thu nhập chịu thuế tính trước. có được tách ra để tính cho bên chủ dầu tư không? Vì khi ký hợp đồng mua vật liệu bên A vẫn phải bỏ ra các chi phí giao dich,tạm ứng trước để mua vật liệu. Tôi rất mong sớm nhận được sự tư vấn cụ thể của Quý viện. Tôi xin chân thành cảm ơn./.

date thanhvan1609@gmail.comdate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

 Thông tư số 05/20071TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng "Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình" trong đó có quy định: Chi phí trực tiếp bao gồm chi phí vật liệu kể cả vật liệu do chủ đầu tư cấp, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và chi phí trực tiếp khác.
Vì vậy khi lập dự toán công trình các khoản mục chi phí như chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước. . .vẫn được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) theo quy định tại TT 05/2007/TT-BXD nói trên.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *