Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

Hiện tôi đang làm việc tại 1 công ty tư vấn xây dựng tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam xin hỏi được như sau: .Lập dự toán công trình xây dựng mới, khi nào thì được áp dụng mức lương tối thiểu mới theo nghị định 97/2009/NĐ-CP ngày 03/l0/2009? hiện nay có 1 số công trình chúng tôi đã áp dụng nhưng cơ quan thẩm định không đồng ý thẩm định vì chưa có thông tư và công văn hướng dẫn thực hiện, như vậy có đúng không? Xin cảm ơn.

date Q.huy73@gmail.comdate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

Khoản 1 Điều 5 tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động quy định : Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010. Vì vậy, lập dự toán công trình xây dựng mới áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP từ ngày 01/01/2010 là hoàn toàn phù hợp. Về phương pháp xác định hệ số điều chỉnh (nếu sử dụng phương pháp hệ sô) thì bạn căn cứ vào phương pháp hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trong Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng.

Trong trường hợp chị khởi kiện những người nợ tiền ra tòa, khi bản án (hoặc quyết định) của tòa án tuyên buộc những người nợ tiền phải thanh toán đầy đủ cho chị các khoản nợ có hiệu lực mà bên vay không tự nguyện hoàn trả thì theo quy định của Luật thi hành án, trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, chị có quyền làm đơn gửi tới cơ quan thi hành án cấp quận, huyện nơi tòa án xét xử sơ thẩm để yêu cầu thi hành án.

Đơn yêu cầu thi hành án bao gồm các nội dung sau: Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; nội dung yêu cầu thi hành án; thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

Người làm đơn yêu cầu thi hành án phải ghi rõ ngày, tháng, năm và ký tên hoặc điểm chỉ. Kèm theo đơn yêu cầu thi hành án, phải có bản án, quyết định được yêu cầu thi hành và tài liệu khác có liên quan, nếu có. Người yêu cầu thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án gồm: Phong tỏa tài khoản; tạm giữ tài sản, giấy tờ; tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản.

Cơ quan thi hành án sẽ ra thông báo thi hành án, ấn định cho người phải thi hành án một thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Hết thời hạn tự nguyện nói trên, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế.

Việc cưỡng chế thi hành đối với tài sản là tiền sẽ được cơ quan thi hành án áp dụng một trong các biện pháp như khấu trừ tiền trong tài khoản; trừ vào thu nhập của người phải thi hành án; thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án; thu tiền của người phải thi hành án đang giữ hoặc thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ hoặc phát mại tài sản của người phải thi hành án để thu nợ…

Nguồn: Báo điện tử VnExpress

Bởi Luật sư Nông Thị Hồng Hà. Công ty Luật Hồng Hà

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *