Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

KHI NÀO CẦN THẨM TRA THIẾT KẾ?

Nguồn vốn sử dụng là nguồn vốn ngân sách nhà nước. Có văn bản nào quy định chúng tôi phải thẩm tra thiết kế và dự toán trước khi thi công không? quy định tổng mức là bao nhiêu thì phải thẩm tra.

date bbthichdua@yahoo.comdate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

Thẩm tra có bắt buộc hay không ?

Theo khoản 1.b  điều 18 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 thì bản vẽ thi công phải được đóng dấu đã phê duyệt trước khi đưa ra thi công, điều này có nghĩa là việc thẩm định phê duyệt là bắt buộc.

Theo khoản 1.a  điều 18 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội dung để làm cơ sở thẩm định, điều này có nghĩa việc thẩm tra là không bắt buộc.

Theo điều 50 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Tổ chức và chủ trì thẩm tra phải có điều kiện năng lực hành nghề tương đương với tổ chức và chủ trì thiết kế. Từ đó cho thấy việc thẩm định cũng bị yêu cầu có năng lực hành nghề tương đương với việc thiết kế.

Từ những điều trên có thể kết luận : Việc thuê tổ chức tư vấn thẩm tra là không bắt buộc, Chủ đầu tư có thể tự thực hiện nếu đủ năng lực. Tất cả các quy định ở nghị định 12/2009/NĐ-CP không phụ thuộc vào nguồn vốn và tổng mức đầu tư.

CTY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY QUỐC TẾ(ICCI)

Người trả lời: KS. Nguyễn Thế Dũng

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *