Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

CHI PHÍ THANH TOÁN CHO THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH LÀ BAO NHIÊU

Tôi đang làm thủ tục thanh toán chi phí thiết kế cho 6 dự án giống nhau về thiết kế của các hạng mục xin hỏi quy định về thanh toán chi phí thiết kế từ dự án thứ 2 trở đi là bao nhiêu

date Lekhoanam.1980@Gmail.comdate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

 Kính gửi anh Nam,

ICCI xin trả lời câu hỏi của anh như sau:

Theo quyết định 957/QĐ - BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 quy định như sau:

Tại mục 3.3.3 qui định chi phí thiết kế đã bao gồm 10% chi phí giám sát tác giả. Chi phí thiết kế xác định như sau:

      Ctk = Cxd x Nt x(k+ 0.1)

Trong đó:

 - Ctk: Chi phí thiết kế công trình;đơn vị tính, giá trị.

 - Cxd: Chi phí xây dựng trong dự toán của từng công trình; đơn vị tính, giá trị.

 - Nt :Định mức, chi phí thiết kế theo công bố;đơn vị tính: tỉ lệ %.

 - k: Hệ số điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế.

 - 0,1: Chi phí giám sát tác giả( 10%)

Tại mục 3.3.6.2 Điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế:

a) Sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành:

 - Công trình thứ nhất: điều chỉnh với hệ số k = 0.36.

 - Công trình thứ hai trở đi điều chỉnh với hệ số k = 0.18

CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ(ICCI)

Người trả lời: KS. Đặng Quang Vinh

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *