Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG.

Tôi đang làm tại 1 Ban quản lý. Hiện nay chúng tôi đang làm hồ sơ điều chỉnh dự toán theo thông tư 05/2009TT-BXD ngày 15/4/2009 cho hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Công trình hiện nay đã thi công xong, chuẩn bị hoàn công quyết toán, chúng tôi làm các bước như sau: + Nhà thầu sẽ làm dự toán điều chỉnh bằng cách trong bảng đơn giá chi tiết sẽ nhân thêm hệ số nhân công là: 1.64/1.29 và hệ số máy là 1.18/1.1 và như vậy ra được đơn giá mới và giá của gói thầu sau khi điều chỉnh. + Phần điều chỉnh này sẽ được Chủ đầu tư thẩm định và ra văn bản phê duyệt ( nếu không làm thay đổi tổng mức đầu tư) hoặc báo cáo vowisNg]ời quyết định đầu tư nếu điều chỉnh làm thay đổi tổng mức đầu tư. + Sau đó Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ tiến hành ký phần đơn giá điều chỉnh như theo PL 03 của thông tư 06/209/TT-BXD hay chỉ cần ký phụ lục hợp đồng để bổ sung phần chênh lệch giữa dự toán điều chỉnh và giá hợp đồng đã ký. Xin cảm ơn nhiều!

date nvtrungnd@gmail.comdate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

- Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình có quy định điều chỉnh dự toán từ ngày 01/01/2009 theo mức lương tối thiểu vùng (nơi lxây dựng công trình) đối với những khối lượng còn lại của công trình, gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước đang thực hiện dở dang mà người quyết định đầu tư chưa quyết định chuyển tiếp thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ; Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2009 theo hợp đồng và các điều kiện đã thoả thuận ký kết trong hợp đồng.

- Không dùng các hệ số điều chỉnh dự toán theo Thông tư trên để điều chỉnh đơn giá.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *