Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH

Công ty tôi có VB gửi Viên KTXD số 784/CV-PC3I-4 ngày 10/9/2009, nội dung như sau: Về khối lượng phát sinh >20% khối lượng có đơn giá trong HĐ (HĐ theo đơn giá cố định và được điều chỉnh trong trường hợp KL phát sinh >20%). Theo đó chúng tôi đã lập lại đơn giá mới theo quy định, nhưng với đơn giá mới sẽ thanh toán cho khối lượng nào? - Cho toàn bộ khối lượng phát sinh so với hợp đồng; Hay là: - KL phát sinh trong phạm vi 20% (<20%)tính theo đơn giá trong hợp đồng, còn khối lượng phát sinh ngoài phạm vị 20% (>20%)tính theo đơn giá mới. Kính mong quý Cơ quan trả lời giúp. Chân thành cảm ơn!

date sonpc3i@gmail.comdate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

Viện Kinh tế Xây dựng đã nhận được công văn số 784/CV-PC3I-4 hỏi về vấn đề thanh toán khối lượng phát sinh trong hợp đồng xây dựng và đã gửi quý công ty văn bản trả lời số 909/VKT-CC ngày 28/09/2009.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *